Chat with us, powered by LiveChat
Leah Rhydderch
Senior Associate - Solicitor
After Relationships End Children Domestic Violence Ending Relationships Family Matters Starting Relationships

Leah is a Senior Associate and a Solicitor in our Family Matters team, supporting clients with her expertise in divorce matters, cohabitation disputes, children, ancillary financial matters and domestic violence.

She is known for her clear, pragmatic and focused approach and, where necessary, strong and robust representation in court. Leah joined Watkins & Gunn in 2013.

Leah is a fluent Welsh speaker and has appeared on BBC Cymru commenting on family law.

Professional Qualifications

  • Accredited Resolution Specialist

Professional Memberships

  • The Law Society of England & Wales
  • The Law Society of England & Wales Family Law Panel
  • Resolution (formerly Solicitors Family Law Association)

Outside of work

Leah is a keen world traveller, enjoying the wonders of the world with her husband and daughter. She also loves to spend her free time and weekends exploring the outdoors.

Mae Leah yn Gymrawd ac yn Gyfreithwraig yn ein tîm Materion Teuluol, gan gefnogi cleientiaid gyda’i harbenigedd mewn materion ysgariad, anghydfodau am gydfyw, plant, materion ariannol ategol a thrais domestig.

Mae hi’n adnabyddus am ei dull clir, ymarferol a phenodol a, lle bo angen, ei chynrychiolaeth gref a chadarn yn y llys. Ymunodd Leah gyda Watkins & Gunn yn 2013.

Mae Leah yn siaradwr Cymraeg rhugl ac wedi ymddangos ar BBC Cymru yn sôn am gyfraith teulu.

Cymwysterau Proffesiynol

·       Arbenigwr Achrededig Resoltuion

Aelodaethau Proffesiynol

  • Cymdeithas Cyfreithwyr Cymru a Lloegr
  • Cymdeithas Cyfreithwyr Cymru a Lloegr Panel Cyfraith Teulu
  • Resolution (Solicitors Family Law Association gynt)

Y tu allan i’r gwaith

Mae Leah yn deithiwr byd brwdfrydig, yn mwynhau rhyfeddodau’r byd gyda’i gŵr a’i merch. Mae hi hefyd wrth ei bodd yn treulio ei amser rhydd a’i phenwythnosau yn crwydro’r awyr agored.

 

Contact Details
Telephone
01633 240749
Email
lrhydderch@watkinsandgunn.co.uk