Chat with us, powered by LiveChat
Ein Cynnig Cymraeg

 Our Welsh Language Commitment

We take pride in the Welsh language. 10% of our co-workers at Watkins and Gunn speak Welsh and communicating with us through the medium of Welsh is available to our clients, when they so choose.

Mae CYFREITHWYR WATKINS AND GUNN yn ymfalchïo yn yr iaith Gymraeg. Mae 10% o’n cydweithwyr yma yn Watkins and Gunn yn siarad Cymraeg. Mae cyfathrebu gyda ni trwy gyfrwng y Gymraeg ar gael i’n cleientiaid, yn ôl eich dewis.

Here are the highlights of our Welsh services to our clients:
 •  You are welcome to write to us in Welsh or English
 • We will make every effort to discuss your matter in Welsh
 • We have a Welsh website page
 •  Recruitment of Welsh-speaking staff is considered an advantage
 • We will produce our key resources in Welsh
 • Iaith Gwaith badges will be offered to our Welsh speakers
 • Welsh speaking staff are encourage to use Welsh on social media.
Dyma uchafbwyntiau ein gwasanaethau Cymraeg i’n cleientiaid:

 

 • Mae croeso i chi ysgrifennu atom yn y Gymraeg neu’r Saesneg
 • Byddwn yn neud pob ymdrech i drafod eich mater yn y Gymraeg
 • Mae gennym dudalen Cymraeg ar ein gwefan
 • Wrth recriwtio rydym yn ystyried sgiliau Cymraeg fel mantais
 • Byddwn yn creu adnoddau allweddol yn y Gymraeg
 • Bydd ein siaradwyr Cymraeg yn cael cynnig bathodyn iaith GwaithByddwn yn annog staff sy’n siarad Cymraeg i’w ddefnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol