Chat with us, powered by LiveChat
Jonathan Williams
Trainee Solicitor
Disease Litigation Employment Law Personal Injury

Jonathan joined Watkins and Gunn as a trainee solicitor in January 2019. He is a fluent Welsh speaker and currently works within our Disease Litigation team. He also retains a keen interest in employment law matters.

Experience

Jonathan has significant experience of claims brought by serving members of the Armed Forces and veterans, against the Ministry of Defence, ranging from noise-induced hearing loss claims to claims for post-traumatic stress disorder.

Prior to joining the legal profession, Jonathan was the founding Branch Secretary of a GMB branch situated in Cardiff, where he remains as a member and maintains a keen interest in the activities.  Indeed, it was his time as a workplace representative and branch secretary that inspired him to become a solicitor and he chose Watkins and Gunn due to our extensive experience in working with trade unions.

Having already completed a BA Hons degree at the University of South Wales in 2009, Jonathan returned to higher education to study the Graduate Diploma in Law at Swansea University in 2015. After completing the course with a Commendation he undertook the Legal Practice Course at Swansea, bringing his studies to an end in 2017.

Interests

He is a lawyer with a strong sense of social responsibility, as one of those at the heart of the Cardiff & District Law Society’s “Cardiff Lawyers Care” legal clinic for those experiencing homelessness and is also heavily involved in helping armed forces veterans.

In addition, Jonathan is the co-founder of UBI Lab Cardiff and UBI Lab Wales. The Lab is a collaboration of individuals, organisations and policymakers working towards securing a Universal Basic Income pilot in Wales. Jonathan has been passionate about a Universal Basic Income for many years, which is a fixed, regular and unconditional payment given to all citizens regardless of their wealth, income or employment status. Jonathan has discussed the policy on BBC Wales Politics on Sunday show, featured in Wales Online and The Guardian (not yet released), and wrote and op-ed for Evolve Politics. To find out more read Jonathan’s article here.

Achievements

For all of his excellent legal work and charity and voluntary work, Jonathan won Cardiff & District Law Society’s “Junior Lawyer of the Year” award for 2020.

Cymraeg

Ymunodd Jonathan â Watkins a Gunn fel cyfreithiwr dan hyfforddiant ym mis Ionawr 2019 ar ôl gweithio fel para gyfreithiwr yn adran afiechydon diwydiannol practis mawr yng nghanol Caerdydd.​

Mae gan Jonathan brofiad sylweddol yn delio â hawliadau a ddygir gan aelodau  o’r lluoedd arfog a chyn-filwyr yn erbyn y Weinyddiaeth Amddiffyn. Mae’r hawliadau’n cynnwys hawliadau am golli clyw a ysgogwyd gan sŵn ac anhwylder straen wedi trawma (PTSD).  Cyn iddo ymuno â’r proffesiwn cyfreithiol, sefydlodd gangen o Undeb y GMB yng Nghaerdydd lle y mae’n parhau i fod yn aelod ac yn cynnal diddordeb byw yn y gweithgareddau.

Ysgogodd ei gyfnod fel cynrychiolydd yn y gweithle a’i rôl fel Ysgrifennydd cangen y GMB ei ddewis gyrfa fel cyfreithiwr.  Dewisodd Watkins and Gunn i ddechrau ei yrfa yn sgil ein profiad helaeth o weithio ag undebau llafur.​

Ar ôl cwblhau gradd BA Anrh ym Mhrifysgol De Cymru yn 2009, dychwelodd Jonathan i addysg uwch i astudio Diploma ar gyfer Graddedigion y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe yn 2015. Wedi iddo gwblhau’r cwrs â chanmoliaeth aeth yn ei flaen i gwblhau Cwrs Ymarfer Cyfreithiol yn Abertawe a daeth ei astudiaethau i ben yn 2017.

Ar hyn o bryd  mae Jonathan yn treulio’i amser yn hyfforddi yn nhîm ymgyfreitha afiechyd.

Roedd Jonathan yn gyfrifol am sefydlu UBI Lab Caerdydd gyda’i ffrind;  aeth yna ati i greu UBI Cymru.  Er mwyn gwybod mwy, cliciwch https://www.watkinsandgunn.co.uk/blog/2020/09/29/incwm-sylfaenol-i-bawb/

Mae hefyd yn enillydd diweddar categori Cyfreithwyr Iau gwobrau Cymdeithas Cyfreithwyr Caerdydd a’r Cylch 2020.

Contact Details
Telephone
0300 1240 400
Email
jwilliams@watkinsandgunn.co.uk

COVID-19 

Due to the pandemic our offices are closed to the public.     

We are however very much open for business remotely during the Pandemic between 8.30am and 5pm.

Go to our CoVid 19 page for more information.