Chat with us, powered by LiveChat
Jonathan Williams
Solicitor
Disease Litigation Employment Law Personal Injury

Jonathan joined Watkins and Gunn as a trainee solicitor in  2019 and he qualified as a solicitor in the firm in 2021. He is a fluent Welsh speaker and currently works within our Disease Litigation team and also deals with employment law matters.

Experience

Jonathan has significant experience of claims brought by serving members of the Armed Forces and veterans against the Ministry of Defence, ranging from noise-induced hearing loss claims to claims for post-traumatic stress disorder.

Prior to joining the legal profession, Jonathan was a workplace representative and founding Branch Secretary of a GMB branch in Cardiff. He remains a GMB member and maintains a keen interest in their activities.

Since joining Watkins & Gunn, Jonathan’s primary focus has been on Industrial Disease and Employment claims. He’s also played a part in the firm’s work representing victims of the contaminated blood scandal at the Infected Blood Inquiry.

Interests

He is a lawyer with a strong sense of social responsibility. Jonathan is one of the lawyers at the heart of Cardiff and District Law Society’s ‘Cardiff Lawyers Care’ legal clinic for people experiencing homelessness. He is also heavily involved with several veteran charities.

In addition to his legal work, Jonathan is the co-founder of UBI Lab Wales. The Lab is a collaboration of individuals, organisations and policymakers working towards securing a Universal Basic Income (UBI) pilot in Wales.

Through his work with UBI Lab Wales, Jonathan led an influential election campaign in 2021 that resulted in the Welsh Government announcing they will trial UBI during this Senedd term.

Jonathan has discussed the policy on BBC Wales Politics Sunday, BBC News, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru, S4C News, Times Radio, The Globalist and Hiraeth. He’s featured in The Guardian, Golwg 360 and Wales Online, among others. He’s also authored articles for the Institute of Welsh Affairs, the International Public Policy Observatory, Evolve Politics, Hiraeth and TheJournal.ie.

Achievements

 For all his excellent legal, charity and voluntary work, Jonathan won Cardiff and District Law Society’s ‘Junior Lawyer of the Year’ award for 2020.

 

Cymraeg

Ymunodd Jonathan â Watkins a Gunn fel cyfreithiwr dan hyfforddiant yn 2019 a chymwysodd e fel cyfreithwyr yn 2021. Mae Jonathan yn siarad Cymraeg ac ar hyn o bryd mae e’n treulio’i amser yn hyfforddi yn nhîm ymgyfreitha afiechyd a chyflogaeth.

Mae gan Jonathan brofiad sylweddol yn delio â hawliadau a ddygir gan aelodau  o’r lluoedd arfog a chyn-filwyr yn erbyn y Weinyddiaeth Amddiffyn. Mae’r hawliadau’n cynnwys hawliadau am golli clyw a ysgogwyd gan sŵn ac anhwylder straen wedi trawma (PTSD).  Cyn iddo ymuno â’r proffesiwn cyfreithiol, sefydlodd gangen o Undeb y GMB yng Nghaerdydd lle y mae’n parhau i fod yn aelod ac yn cynnal diddordeb byw yn y gweithgareddau.

Ysgogodd ei gyfnod fel cynrychiolydd yn y gweithle a’i rôl fel Ysgrifennydd cangen y GMB ei ddewis gyrfa fel cyfreithiwr.  Dewisodd Watkins and Gunn i ddechrau ei yrfa yn sgil ein profiad helaeth o weithio ag undebau llafur.​

Ar ôl cwblhau gradd BA Anrh ym Mhrifysgol De Cymru yn 2009, dychwelodd Jonathan i addysg uwch i astudio Diploma ar gyfer Graddedigion y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe yn 2015. Wedi iddo gwblhau’r cwrs â chanmoliaeth aeth yn ei flaen i gwblhau Cwrs Ymarfer Cyfreithiol yn Abertawe a daeth ei astudiaethau i ben yn 2017.

Ar hyn o bryd  mae Jonathan yn treulio’i amser yn hyfforddi yn nhîm ymgyfreitha afiechyd.

Roedd Jonathan yn gyfrifol am sefydlu UBI Lab Caerdydd gyda’i ffrind;  aeth yna ati i greu UBI Cymru.  Er mwyn gwybod mwy, cliciwch https://www.watkinsandgunn.co.uk/blog/2020/09/29/incwm-sylfaenol-i-bawb/

Mae hefyd yn enillydd diweddar categori Cyfreithwyr Iau gwobrau Cymdeithas Cyfreithwyr Caerdydd a’r Cylch 2020.

Contact Details
Telephone
0300 1240 400
Email
jwilliams@watkinsandgunn.co.uk