Chat with us, powered by LiveChat
Eleri Griffiths
Solicitor
Education Law Inquests Judicial Review Public Law

Eleri is a Solicitor specialising in Public Law  and is supervised by Michael Imperato.

Experience:

She joined us in 2014 and has recently qualified after completing her training contract with us.

Professional Qualifications:

She completed her Legal Practice Course at Cardiff University Law School and gained her LLB at Aberystwyth University. She completed her training contract with us and is now a qualified solicitor.

Outside of Work: 

Eleri is a fluent Welsh speaker and a member of the Cardiff Cwlwm Busness group. She enjoys catching up with friends, marathon running, finding time to be fit and healthy and taking holidays overseas.

Cymraeg

Ymunodd Eleri â ni yn 2014 ac mae hi bellach wedi cymhorthi fel Cyfreithwraig ac yn rhan o’r tîm Cyfraith Gyhoeddus.

Cymwysterau Proffesiynol

Enillodd ei LL.B ym Mhrifysgol Aberystwyth.Pasiodd ei Chwrs Ymarfer Cyfreithiol yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Caerdydd.

Y Tu Allan i’r Gwaith

Mae Eleri yn mwynhau dal i fyny gyda ffrindiau, rhedeg marathon, dod o hyd i amser i fod yn ffit a mwynhau gwyliau dramor.

Contact Details
Telephone
02921 154313
Email
egriffiths@watkinsandgunn.co.uk