Chat with us, powered by LiveChat

Fel cwmni, rydym wedi creu Addewid Gwasanaeth newydd.

Nid casgliad o eiriau nad oes neb yn eu deall, eu credu na’u parchu yw’r rhain, wedi’u taflu ynghyd at ddibenion marchnata. Yn hytrach, rydym ni wedi trafod gyda’n tîm i gyd ac wedi cytuno ar gyfres o addewidion sydd, yn ein barn ni, o werth i’n cleientiaid. Mae pob un ohonom yn ymrwymo i’r rhain ac i’w hyrwyddo’n gyhoeddus – ac rydym ni wedi herio ein hunain i’w cyflawni… bob tro.