Chat with us, powered by LiveChat
10 Nov 20
Wythnos ysgariad (30 Tachwedd – 4 Rhagfyr)

Mae Tîm Ysgariad Teulu Watkins & Gunn yn aelodau ymroddedig o Resolution. Cymuned o weithwyr proffesiynol cyfiawnder teulu sy’n gweithio gyda theuluoedd ac unigolion i ddatrys materion mewn ffordd adeiladol yw Resolution.

Rydym yn dilyn Côd Ymarfer (Code of Practie) sy’n hyrwyddo dull adeiladol o ddelio â materion teuluol ac yn ystyried anghenion y teulu cyfan.

Mae hi yn WYTHNOS YSGARIAD, 30 o Dachwedd hyd at 4 Rhagfyr. Mae Wythnos Ysgariad, yn fenter flynyddol gan Resolution i godi ymwybyddiaeth o waith aelodau Resolution. Mae’r Côd Ymarfer yn cael ei roi wrth wraidd Wythnos Ysgariad .

Er mwyn cefnogi Wythnos Ysgariad (30 Tachwedd – 4 Rhagfyr 2020), rydym yn ymrwymo i roi 30 munud o gyngor cyfreithiol broffesiynol am ddim i’r rhai sydd ei angen. Mae’r pandemig yn rhoi perthnasoedd dan bwysau difrifol ac rydym yma i’ch cefnogi mewn cyfnod o argyfwng.

Bydd yr ymgynghoriad rhad ac am ddim o 30 munud yn cynnig cyfle i chi drafod pethau ymhellach; byddwn yn darparu cyngor a chefnogaeth arbenigol ichi.

I gysylltu â ni am apwyntiad –

  1. Ffoniwch 01633262122

  2. E-bostiwch ni trwy glicio yma

  3. Gyrrwch neges destun “Legal divorce” i 67777

 

 

Contact us today 0300 1240 400

COVID-19 

As Wales remains in Alert Level 4 our offices are closed to the public.     

We are however very much open for business remotely during the Pandemic between 8.30am and 5pm.

Go to our CoVid 19 page for more information.