Pontypool: 01495 762244 | Newport: 01633 262122 | Cardiff: 02921 154313

Croeso i Watkins & Gunn Solicitors

Mae Watkins & Gunn yn gwmni cyfreithiol sydd wedi ennill nifer fawr o wobrau gyda swyddfeydd yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phont-y-pŵl.

Rydym ni’n cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau cyfreithiol gan gynnwys Hawliadau Damweiniau, Esgeuluster Meddygol, Ewyllysiau a Phrofebion, Cyfraith Gyflogi, Cyfraith Teulu, Cyfraith Gofal Plant, Cyfraith Trosedd, Cyfraith Traffig y Ffyrdd, Trawsgludiaeth ac Eiddo.

Rydym ni’n gosod heriau’n gyson er mwyn ceisio mynd y tu hwnt i ddisgwyliadau ein cleientiaid a chynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf.

Rydym ni’n rhoi pwyslais mawr ar ofalu am gleientiaid trwy gydol y cwmni.

Mae ein cyfreithwyr wedi ennill achrediadau arbenigol a marciau ansawdd ac rydym wedi derbyn nifer o wobrau cenedlaethol pwysig iawn am gynnig gwasanaeth o’r safon uchaf i’n cleientiaid.

Rydym hefyd yn cynnig cyngor cyfreithiol drwy gyfrwng y Gymraeg. Cysylltwch â ni drwy anfon e-bost at gwybodaeth@watkinsandgunn.co.uk neu ffoniwch 01495 768 938.

Pontypool: 01495 762244 | Newport: 01633 262122 | Cardiff: 02921 154313

Site designed by fairhill online
Watkins & Gunn Solicitors are Authorised and Regulated by the Solicitors Regulation Authority. SRA No. 60370 www.sra.org.uk | VAT no - 134778838